Jelenji rogovi iz Crne ili Velike ledenice na Biokovu

Written by Stjepan Roglić.

Akademik Mirko Malez (1924 - 1990) hrvatski paleontolog, geolog i speleolog u znanstvenom radu "Fosilni vertebrati na području Biokova" objavljeno u Acta Biocovica I 1981. godine napisao je: "Terenska ekipa Speleološkog društva Hrvatske vršila je prije 20 godina rekognosciranje pećina i jama na Biokovu. Prilikom spuštanja u oko 80 m duboku jamu snježnicu, koja leži na terenu punom vrtača i dolaca sjevernozapadnije od najvišeg biokovskog vrha Sv. Jure, otkrili su članovi ekipe na dnu jame dobro sačuvanu jelenju lubanju s rogovima. Fragmentarna lubanja s rogovljem običnog jelena potječe iz ranog holocena. Ovaj nalaz predali su upravi Šumskog gospodarstva u Makarskoj."

Naprijed rečeno je prvi pisani spomen terenskog istraživanja jama i špilja na Biokovu koje je vršilo Speleološko društvo Hrvatske pod vodstvom akademika Josipa Roglića davne 1960. i 1961. godine za vojne potrebe. O pronalasku jelenjeg rogovlja u Crnoj ili Velikoj ledenici na predjelu Razvala  sjeverno od vrha Sveti Jure na Biokovu 1961. godine kazao mi je akademikov nećak i moj otac Cvitan i sam sudionik istraživanja. 

Ovo je još jedan doprinos objašnjenju gdje i kada je to pronađeno, razumijem u to vrijeme nije bilo moguće sve te podatke objaviti! Ali i danas vidimo da mnogi izbjegavaju objaviti i spomenuti Roglićev doprinos u istraživanju Biokova! Znamo zašto je akademik Josip Roglić nakon Hrvatskog proljeća bio je u nemilosti …, dolaskom voljene mu Hrvatske organiziran je veleban  znanstveni skup povodom 100 godina od njegova rođenja 2006 godine. 

Potom na znanstvenom skupu povodom 30 godina PP Biokovo 2011. godine službeno nije spomenut! Slušao sam kada je kazao mom ocu da mu je teško palo kada nije pozvan na znanstveni skup o Biokovu 1979. godine u Makarskoj, a za nepozivanje ispričao mu se njegov kolega fra. Jure Radić koji nije mogao promijeniti političku odluku.

POVEZNICE

Što Rade Jamari Na Sjeveru Biokova

Speleološko istraživanje jame Jelovače na Biokovu 1961 i 2012
rogovi 01

Priredio: Stjepan Roglić
Copyright © Hrvatsko Planinarsko Društvo Sveti Jure Zagvozd 2013 - All Rights Reserved!


Akademik Mirko Malez ( 1924 - 1990) hrvatski paleontolog, geolog i speleolog u znanstvenom radu "Fosilni vertebrati na području Biokova" objavljeno u Acta Biocovica I 1981. godine napisao je: " Terenska ekipa Speleološkog društva Hrvatske vršila je prije 20 godina rekognosciranje pećina i jama na Biokovu. Prilikom spuštanja u oko 80 m duboku jamu snježnicu, koja leži na terenu punom vrtača i dolaca sjevernozapadnije od najvišeg biokovskog vrha Sv. Jure, otkrili su članovi ekipe na dnu jame dobro sačuvanu jelenju lubanju s rogovima. Fragmentarna lubanja s rogovljem običnog jelena potječe iz ranog holocena. Ovaj nalaz predali su upravi Šumskog gospodarstva u Makarskoj."
 
Naprijed rečeno je prvi pisani spomen terenskog istraživanja jama i špilja na Biokovu koje je vršilo Speleološko društvo Hrvatske pod vodstvom akademika Josipa Roglića davne 1960. i 1961. godine za vojne potrebe. O pronalasku jelenjeg rogovlja u Crnoj ili Velikoj ledenici na predjelu Razvala  sjeverno od vrha Sveti Jure na Biokovu 1961. godine kazao mi je akademikov nećak i moj otac Cvitan i sam sudionik istraživanja. 
 
Ovo je još jedan doprinos objašnjenju gdje i kada je to pronađeno, razumijem u to vrijeme nije bilo moguće sve te podatke objaviti! Ali i danas vidimo da mnogi izbjegavaju objaviti i spomenuti Roglićev doprinos u istraživanju Biokova! Znamo zašto je akademik Josip Roglić nakon Hrvatskog proljeća bio je u nemilosti …, dolaskom voljene mu Hrvatske organiziran je veleban  znanstveni skup povodom 100 godina od njegova rođenja 2006 godine. 
 
Potom na znanstvenom skupu povodom 30 godina PP Biokovo 2011. godine službeno nije spomenut! Slušao sam kada je kazao mom ocu da mu je teško palo kada nije pozvan na znanstveni skup o Biokovu 1979. godine u Makarskoj, a za nepozivanje ispričao mu se njegov kolega fra. Jure Radić koji nije mogao promijeniti političku odluku.