Pravilnik o markiranju Hrvatskih planinarskih putova

Written by Teo Bartulovic.

Demo ImageKomisija za planinarske putove Hrvatskog planinarskog saveza je 1995. godine propisala izgled i dimenzije svih markacija koje se postavljaju na planinarskim putovima u Hrvatskoj.

Okrugla markacija osnovna je oznaka u markiranju i ona se postavlja kad god je to moguće. Procjenjuje se da na hrvatskim planinarskim putovima okrugle markacije čine više od 75% od ukupnog broja oznaka.

Postavljaju se na drveću, kamenju, ogradama, zgradama, stupovima za struju i telefon i dr. Okrugla se markacija može postaviti u okomit, kosi ili vodoravan položaj u odnosu na pravac gleda... .. .

Popis najviših vrhova Republike Hrvatske

Written by Teo Bartulovic.

Demo ImagePopis planinskih vrhova u Hrvatskoj viših od 1500 metara izrađen je na temelju popisa koji je pripremio i 1990. u časopisu "Naše planine" (Hrvatski planinar) objavio Vladimir Volenec.

Ovaj popis obuhvaća sve vrhove koji predstavljaju zasebne vršne cjeline, a ako se neko brdo sastoji od nekoliko vršaka u nizu, uvršten je samo najviši. Drugim riječima, nisu obuhvaćeni niži vrhovi koji kao manji vršci pripadaju tim cjelinama.

Naš Sveti Jure je, sa svoja 1762 metra visine, najviši vrh Biokova i drugi najviši planinski vrh Hrvatske, iza vrha Sinjal na Dinari koji je od nekga viši za 69 metara ali je pritom zanimljivo da je Sveti Jure skupa sa TV odašiljačem visokim 90 metara najv... .. .