Održan vanredni sastanak izvršnog odbora na temu obnove planinarske kućice Kaoci

Written by Teo Bartulovic.

brvnara 00s Obavještavamo sve članove društva da je dana 06. srpnja 2013. Godine u prostorijama Općine Zagvozd održan sastanak Izvršnog odbora HPD-a Sv. Jure. Uz članove Odbora sastanku je nazočio i načelnik Općine Zagvozd gosp. Miro Gaće, te predsjednik društva gosp. Ivan Buljubašić koji je ujedno i inicirao sastanak kako bi nas izvijestio o progresu u projekta obnove planinarske brvnare na Kaocima.

Kao što i većina vas zna, stari planinarski dom smješten podno Kaočke glavice je već dugo vremena u jako lošem stanju a da stvar bude još gora truljenje drvene građe je uznapredovalo i posve narušilo statiku kućice pa usprkos djelomičnoj sanaciji odnosno aktivnosti na podupiranju sjeveroistočne strane OBJEKT JE NEFUNKCIONALAN, NESIGURAN I NE MOŽE SE KORISTITI A AKO TO RADITE ONDA JE TO ISKLJUČIVO PO VLASTITOM NAHOĐENJU I NA VLASTITU ODGOVORNOST!!!

Članovi HPD-a Sveti Jure su itekako svjesni problema a izvršni odbor uz bezrezervnu pomoć poglavarstva općine Zagvozd čini sve da bi se objekt obnovio te priveo svrsi za koju je namijenjen, ali nažalost čini se kako je svaki konstruktivni projekt sa sjeverne strane Biokova unaprijed osuđen na neuspjeh bez obzira na to koliko on kvalitetan i svrsishodan bio.

Iako se radi o obnovi postojećeg objekta sukladno svim građevinskim i ekološkim normama kako se ne bi narušio prirodni sklad flore i faune koja obitava na ovoj lokaciji, nailazimo na stanoviti otpor od strane razno raznih lobija i interesnih skupina koje već duže vrijeme priječe bilo kakve aktivnosti na planinarskom domu.

Međutim, nerazumijevanje na koje smo naišli nas nije nimalo pokolebalo već nas je još više motiviralo da nastavimo sa projektom te intenziviramo aktivnosti jer smo ostali u uvjerenju da se radi o projektu od općeg (javnog) interesa koji bi bio koristan svim planinarskim društvima koje gravitiraju ovom području, rekreativcima te samom GSS-u na kraju.

Uglavnom da ne dužim, umjesto da dobijemo dokumente koji bi konačno stavili točku na i omogućili nam da konačno krenemo sa obnovom dogodilo se posve obrnuto i još jednom smo se zapleli u vrtlogu birokracije a količina materijala koji sada ponovno moramo ishoditi i osigurati prolongira početak obnove za barem godinu i pol u najboljem slučaju.

U ovakvim uvjetima se kao najbolje rješenje nametnulo smještanje kontejnera na platou Kaoci koji bi služio kao privremeni smještajni objekt ali i kao bazna stanica kada se krene sa projektom obnove kako planinarske kućice tako i Šumarskog doma. Ideja je jednoglasno prihvaćena i užurbano će se krenut sa realizacijom projekta.

Osim ovog, na dnevnom redu se našao i Nacrt prijedloga Prostornog plana Parka prirode Biokovo. Sukladno važećem Zakonu o prostornom uređenju i gradnji, Prostorni plan Parka prirode Biokovo određuje organizaciju i razgraničenje po namjeni, razmještaj funkcija od važnosti za upravljanje područjem, sustav javne i druge infrastrukture, mjere korištenja, uređenja i zaštite, mjere za unapređenje i zaštitu prirode, krajobraznih vrijednosti i okoliša, kulturnih dobara.

Dopredsjednik društva, gops. Miro Gaće je vrlo detaljno izvijestio kako o planu tako i izmjenama i dopunama koje je Općina Zagvzod tražila da se uvrste u finalni nacrt prijedloga. Izmjene su brojene a istaknuo bih samo one koje se odnose na promjenu granica, gospodarenje platoom Kaoci, žičaru do vrha Sv. Jure te povezivanje sa onom koja bi trebala ići od Makarske do Vošca kako bi se u neko dogledno vrijeme Biokova premostila i na taj način.

Zadnje ali ne manje važno, tajnik društva gosp. Jadranko Šušnjar je izvijestio o proteklim aktivnostima na obnovi i održavanju staza kao i onima koji prethode. Izrazio je zadovoljstvo odzivom članstva na akcijama, osobito novih članova te nagovijestio markiranje i čišćenje staze iz Brzica prema Kaocima koja je planirana za period između hodočašća na Sv. Jurtu i Sv. Roka.

Paralelno sa obnovom postojećih staza radi se i na novim pa je u sklopu toga gosp Stjepan Roglić izvijestio o napretku sa novom stazom na području Župe, odnosno Sv. Roka koja je sada u završnoj stazi i uskoro bi se trebalo prestupiti markiranju no o tom, po tom.

Toliko za sada, nadam se da nisam propustio nešto bitno i nadam se ako ne prije da se vidimo 20.07.2013. god. na Sv. Iliji.

brvnara 01s
Brvanara u idilicnom zimskom okruženju!


Autor: Teo Bartulović
Photo: Teo Bartulović
Copyright © HPD Sveti Jure Zagvozd 2013 - All Rights Reserved!