Mandića špilja: stručni seminar o izradi speleološkog nacrta

Written by Teo Bartulovic.

mandica-spilja 00U terminu 23- 24.05.2015. god. u Omišu je u organizaciji Speleološkog odsjeka PD Imber održan stručni seminar Komisije za speleologiju HPS o izradi speleološkog nacrta. Na seminaru je sudjelovalo tridesetak mladih speleologa pripravnika iz 13 hrvatskih speleoloških udruga a seminar je uz pomoć kolega vodio instruktor speleologije Teo Barišić (SO Sv.Mihovil). Sam seminar je bio osmišljen tako da se prvi dan provede terenska nastava na području Poljičke planine (Komornjak) da bi se drugi dan posvetilo obradi i digitalizaciji nacrta izrađenih u speleološkom objektu.

Po dolasku do speleološkog objekta tj. Mandića špilje održan je kraći brifing na kojem su polaznici upoznati sa instrumentima i tehnikama koje se koriste pri izradi speleološkog nacrta sa naglaskom na azimutu koji je uz određivanje duljine i pada ključni elementu za izradu preciznih i svrsishodnih speleoloških nacrta. Nakon uvoda, polaznici su podijeljeni u nekoliko grupa te su se u pratnji svojih mentora uputili u speleološki objekt gdje su u praksi pokušali primijenit stečena znanja i na kraju se vratiti na svjetlo dana sa što preciznijim nacrtom objekta.

Obzirom da su se svi polaznici trebali okušati u svim aspektima topografskog snimanja objekta, od rada sa instrumentima i mjerenja do izrade skice na milimetarskom papiru rad u objektu se odužio do kasnih popodnevnih sati kada je i posljednja grupa napustila špilju i uputila prema bazi u kampu Lisičina gdje su usporedili nacrte i spremili ih 'digitalizaciju' predviđenu za drugi dan seminara.

Paralelno sa klasičnim načinom izrade speleološkog nacrta sa analognim instrumentima odradilo se i testno posve digitalno snimanje takozvani “paperless system” koji se sastoji od samo dva dijela, odnosno uređaja koji ima integriran daljinomjer, padomjer i kompas te pripadajućeg softvera instaliranog na dlanovniku koji bežičnom komunikacijom preuzima i obrađuje podatke koje mjeritelj prikupi uređajem.

Prednosti takvog digitalnog sustava u odnosu na konvencionalni način koji se temelji na optičkim instrumentima i papirnatim skicama su višestruke a prvenstveno se očituju u neusporedivo bržem i točnijem mjerenju, (pogotovo u uskim prolazima), smanjena mogućnost pogrešaki uslijed pogrešnog očitavanja mjerenja, više slobode u broju mjerenja i presjecima, preciznije i urednije skiciranje, neposredna kontrola pogrešaka, i zadnja ali ne manje važna prednost, lagan izvoz podataka u više različitih formata i prijenos na PC za daljnju obradu u specijaliziranim speleološkim programima za vizualizaciju i manipulaciju objektima (Compass, Therion, itd) te naknadno dorađivanje skica u vektorskim programima poput Illustrator i/ili CorelDraw.

Drugog dana se sukladno planu pristupilo uređivanju i provjeravanju nacrta dobivenih u objektu. Topografsko snimanje objekata se ne rijetko odvija u otežanim, blatnjavim, vlažnim i nadasve skučenim prostorima uslijed čega se ne rijetko dešava da se izmjereni azimuti, duljine, i padovi pogrešno preračunaju i prenesu na papir. Kako bi se prije same digitalizacije nacrt provjerio potrebno je sve izmjerene vrijednosti prenijeti u PC u neki specijalizirani program poput Compass-a koji onda automatski procesira prikupljene podatke, pronalazi možebitna pogrešna očitanja i izrađuje nacrt mjernih vlakova. Ovakav nacrt se zatim printa u odgovarajućem mjerilu te preklapa sa crtežom nastalim u objektu koji je prethodno precrtan na paus papir.

Digital AKA Paperless Cave Survey Testing (wire-frame model)

Uz samu provjeru točnosti nacrta, softveri poput Compass-a služe i da bi se dobila precizna statistika objekta, vrijednosti poput, duljine, dubine, vertikalne razlike ali i da bi se sam objekt geo-referencirao u svrhu prikazivanja u GIS aplikacijama ili Google Earth-u primjerice.

Naravno, ukoliko se topografski način odradi na posve digitalni način onda je ovaj korak posve nepotreban jer odmah po izlasku iz objekta imate sve potrebne podatke uključujući i digitaliziranu skicu koju onda lagano možete importirati i provjeriti u preferiranom programu za obradu speleološkog nacrta.

Seminar je uspješno okončan u popodnevnim satima na zadovoljstvo kako instruktora i polaznika koji su nadogradili svoja znanja ali i izrazili potrebu da se ista dalje bruse i dorađivaju praktičnim radom u matičnim klubovima i odsjecima. Uz instruktore pohvale su dobili i naši domaćini Nina i Bospor na odličnoj organizaciji realizaciji seminara.


mandica-spilja
Right click & save link as za nacrt špilje u PDF formatu


Ukoliko primijetite eventualne pogreške i/ili imate sugestije za poboljšanje molimo Vas da nam iste dojavite ispunivši online obrazac kojeg možete pronaći na našim internet stranicama u kontakt sekciji ili putem naše službene Facebook stranice. Unaprijed se zahvaljujemo na razumijevanju.
so-cave-monsters-logo
U nastajanju ;) 
POVEZNICE

Komisija za speleologiju Hrvatskog planinarskog saveza
Autor: Teo Bartulović
Photo: Odesa Gatara
Copyright © HPD Sveti Jure Zagvozd 2015 - All Rights Reserved!